Biohuset Lemvig

Du er her

I Biohuset glæder vi os over, at økonomien nu er på plads, så håndværkerne i starten af juli måned går i gang med det omfattende renoveringsprojekt.

Der bliver derfor ikke vist film i Biohuset før til november, hvor vi glæder os til at slå dørene op til en helt ny opdateret biografsal.

Det kommer til at koste lidt over 5,3 mio.kr. at gennemføre projektet, der bl.a. betyder en helt ny biografsal med 103 stole, et nyt og meget større filmlærred, et moderne lydanlæg og en række mindre forbedringer af for eksempel adgangsforholdene til salen.

Bestyrelsen har kigget dybt i pengekassen og har fundet de sidste 100.000 kr. for at projektet finansieringsmæssigt kan ”hænge sammen”. Disse penge håber vi, at vi kan nå at indsamle i løbet af projektperioden, bl.a. ved salg af de sidste 5 stole, indgåelse af yderligere sponsoraftaler og ved salg af gamle effekter fra den nuværende biografsal.

Der vil efter sommerferien blive afholdt et ”garagesalg”, hvor det bliver muligt at købe gamle stole, lamper, højtalere og andet fra salen.


Biografens adresse

Bredgade 17
7620 Lemvig

Kontaktoplysninger

97 820 048

Funktionalitet

3D
Dolby
Kiosk
Online salg
Teleslynge


Formand

Heidi Ross Clausen

Telefon: 42 79 04 54
Email: hjclausen@email.dk

Booker

Yvonn Leftes

Telefon: 40 16 18 08
Email: bookerlemvigbio@gmail.com

Kasserer

Ole Rømer

Telefon: 97 89 12 24
Email: oleromer@mvb.net