Biografer kan nu konkurrere frit på billetpriser

Du er her

Biografer kan nu konkurrere frit på billetpriser

Pressemeddelelse - 25. maj 2016

Konkurrencerådet har påbudt brancheforeningerne ”Foreningen af Filmudlejere i Danmark” og ”Danske Biografer” at ophæve aftaler om, at biograferne skal have tilladelse fra filmudlejerne eller deres brancheforening til at give rabatter.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald siger:

”Den enkelte biograf kan efter Konkurrencerådets afgørelse frit tilbyde biografgængerne rabatordninger. Hidtil skulle biograferne ifølge aftalerne have lov af filmudlejeren eller brancheforeningen. Det har begrænset konkurrencen og kan i sidste ende have medført for høje priser på biografbilletter.”

”Jeg håber, at biograferne i Danmark vil gribe den nye mulighed for at konkurrere på priser. Konkurrencerådets afgørelse åbner også gode muligheder for at biograferne kan udvikle nye forretningskoncepter i kampen om at tiltrække flere biografgængere.”

Konkurrencerådet har påbudt brancheforeningerne Foreningen af Filmudlejere i Danmark og Danske Biografer at bringe deres konkurrencebegrænsende aftaler til ophør, i det omfang det ikke allerede er sket. Rådet har desuden påbudt de to brancheforeninger fremover at afstå fra at indgå lignende aftaler, om at begrænse eller forhindre biografer i at nedsætte deres billetpriser, herunder at yde rabatter.

Sagen vedrører en aftale mellem Foreningen af Filmudlejere i Danmark og Danske Biografer. Aftalen indebærer, at biografer kun må give rabat på biografbilletter, hvis biograferne forinden har aftalt det særskilt med filmudlejeren. Sagen handler derudover om, at Foreningen af Filmudlejere har sendt et brev til alle landets biografer, hvori foreningen indskærper, at alle rabatter på mere end 20 pct. af biografernes normale billetpriser, skal godkendes af brancheforeningen

Størstedelen af filmudlejerne i Danmark og næsten alle biografer er omfattet af aftalerne.

Læs Konkurrencerådets afgørelse

For yderligere information kontakt Kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på tlf. 41 71 50 98.